Zdravá pokožka

Představujeme Vám náš nový projekt www.zdravapokozka.cz, kde naleznete spoustu informací nejen od odborníku, ale i osobní zkušenosti a rady pacientů či blogerek. Tento projekt vznikl pod záštitou Prof. MUDr. Petra Arenbergera DrSc.,MBA.

Novinky

Belupo v číslech

100
+
mil.
5.6
+
mil. eur
1400
+
35
%

O naší společnosti

BELUPO je nejúspěšnější farmaceutická společnost v Chorvatsku (spadající pod potravinářskou společnost Podravka) a jedna z nejúspěšnějších farmaceutických firem působících v České republice nejen v oblasti dermatologie.

Pozice na trhu

Společnost se strategicky orientuje na zvyšování exportu a vývoj nových produktů, které splňují potřeby náročného zahraničního trhu. V zemích střední a východní Evropy, kde má společnost Belupo své pobočky, se dlouhodobě vyvíjí a roste. Dnes kromě Chorvatska působí Belupo na 18 evropských farmaceutických trzích. Snaha dobýt nové trhy zůstává prioritou a jedním ze způsobů, jak dále růst.

Management

Našimi strategickými cíli jsou hlubší pronikání na trhy střední, východní a jihovýchodní Evropy a větší zaměření na několik nových skupin léčiv a další diverzifikace stávajícího portfolia. V globální struktuře produktového portfolia plánujeme inovace, a to zejména ve vývoji nových produktů a větší zapojení volnoprodejných produktů na regionální i globální úrovni.

Poslání a vize

Vizí společnosti Belupo je stát se přední farmaceutickou společností ve střední a východní Evropě. Posláním společnosti Belupo je podporovat a udržovat zdravý životní styl.

Historie

Léky vyrábíme od roku 1971. V roce 1980 jsme modernizovali a rozšířili výrobu o továrnu v Koprivnici (Chorvatsko). V roce 1999 byla podle světových standardů postavena budova o rozloze 7 000 m2. V roce 2004 zahajuje nová továrna zaměřená na výrobu krémů, roztoků a gelů. V roce 2005 byla vybudována mikrobiologická laboratoř. Rok 2015 začíná výstavbou nové továrny a ve 2017 se zde spouští výroba léků ve formě tablet, polotekutých a tekutých léčiv. Výroba ve všech závodech společnosti splňuje přísná kritéria, která jsou kladena pro čistou výrobu všech léků a doplňků léčby.

Obchodní výsledky

V segmentu léčiv jsme v roce 2019 dosáhli zisk 127 milionů EUR, což je nárůst o 6,53 procenta ve srovnání s obdobím roku 2018.

Výzkum a vývoj

Základním principem, kterým společnost Belupo zdokonaluje své stávající produkty je bezpečnější a rychlejší výroba. Proto v našich laboratořích a provozních zařízeních neustále vyvíjíme nové produkty za pomoci nejnovějších znalostí, nejmodernějších metod a strojů, kvalitních surovin, ekologických obalů a schválených dokumentací – vše je před finalizací léku zkontrolováno, harmonizováno a ověřeno ve výrobě.

Kvalita a bezpečnost

Správný postup při vývoji léčiv je zachován v souladu s dodržováním předpisů, norem a požadavků zákazníků. Proto je pro nás kvalita nezbytná – systematicky zkoumáme a zlepšujeme výrobu a naši zaměstnanci jsou neustále proškolováni. Naše činnosti v souladu s předpisy zajišťují, aby byl každý Belupo produkt na prvním místě bezpečný.

Udržitelnost a rozvoj

Udržitelný rozvoj skupiny Podravka zahrnuje celou škálu operací, které v procesu budují a současně zajišťují rovnováhu mezi ekonomickými, environmentálními a obchodními cíli. Každoroční výroční zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Podravka si klade za cíl informovat a propojit akcionáře se společností, pokud jde o ekonomické, environmentální a sociální dopady na udržitelnost a rozvoj.

Ekologická strategie

Ve stávajícím produktovém a technologickém rozvoji a ve výrobních závodech pečujeme o minimální spotřebu surovin a zdrojů energie, omezujeme a kontrolujeme vypouštění odpadů do vody a vzduchu, třídíme a nakládáme s odpadem, který je většinou vrácen do výroby jako surovina pro další zpracování.

Sponzorství

S cílem zlepšit kvalitu života společnosti, ve které působíme, Belupo celoročně sponzoruje aktivity mnoha zdravotnických, vzdělávacích a kulturních institucí i různých sportovních klubů a jednotlivců.

Výzkum a vývoj

Základním principem, kterým společnost Belupo zdokonaluje své stávající produkty je bezpečnější a rychlejší výroba. Proto v našich laboratořích a provozních zařízeních neustále vyvíjíme nové produkty za pomoci nejnovějších znalostí, nejmodernějších metod a strojů, kvalitních surovin, ekologických obalů a schválených dokumentací - vše je před finalizací léku zkontrolováno, harmonizováno a ověřeno ve výrobě.
Správný postup při vývoji léčiv je zachován v souladu s dodržováním předpisů, norem a požadavků zákazníků. Proto je pro nás kvalita nezbytná - systematicky zkoumáme a zlepšujeme výrobu a naši zaměstnanci jsou neustále proškolováni. Naše činnosti v souladu s předpisy zajišťují, aby byl každý Belupo produkt na prvním místě bezpečný.
Udržitelný rozvoj skupiny Podravka zahrnuje celou škálu operací, které v procesu budují a současně zajišťují rovnováhu mezi ekonomickými, environmentálními a obchodními cíli. Každoroční výroční zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Podravka si klade za cíl informovat a propojit akcionáře se společností, pokud jde o ekonomické, environmentální a sociální dopady na udržitelnost a rozvoj.
Ve stávajícím produktovém a technologickém rozvoji a ve výrobních závodech pečujeme o minimální spotřebu surovin a zdrojů energie, omezujeme a kontrolujeme vypouštění odpadů do vody a vzduchu, třídíme a nakládáme s odpadem, který je většinou vrácen do výroby jako surovina pro další zpracování.
S cílem zlepšit kvalitu života společnosti, ve které působíme, Belupo celoročně sponzoruje aktivity mnoha zdravotnických, vzdělávacích a kulturních institucí i různých sportovních klubů a jednotlivců.

Výzkum a vývoj

Kvalita a bezpečnost

Udržitelnost a rozvoj

Ekologická strategie

Sponzorství

Sledujte nás